Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển và thông báo ngày thi tuyển

​Mời ứng viên xem Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển dụng viên chức năm 2018 tại đây
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, xem tại đây
Thông báo Ngày thi tuyển, xem tại đây.

Bia SaGoTa

Viettel  255x204 px

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Tháp

Lịch làm việc Ban Giám đốc