Thông báo Gia hạn nộp hồ sơ Tuyển dụng 2018

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 đến hết ngày 29/6/2018.
Mời xem chi tiết tại đây.

Bia SaGoTa

Viettel  255x204 px

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Tháp

Lịch làm việc Ban Giám đốc