Thông báo Tuyển dụng viên chức 2018

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018. Các vị trí cần tuyển: 02 phóng viên, 01 chuyên viên CNTT, 01 chuyên viên phụ trách pháp lý, 01 Kỹ thuật viên, 01 quay phim viên.
Ứng viên tìm hiểu thông tin chi tiết, bằng cách click vào tại đây nội dung tuyển dụng viên chức.
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức 2018, mời click xem tại đây.

Bia SaGoTa

Viettel  255x204 px

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Đồng Tháp

Lịch làm việc Ban Giám đốc